«Ο τρόπος που εμφανίζουν τις χροιές παραπέμπει εύκολα στο όνομα τους, καθώς «ζωγραφίζουν» τους συντελεστές, με τις «γραμμές» ανάλογα με τα δεδομένα κάθε ηχογράφησης.»

http://www.soundgallery.gr/hf59_adam_lowres.pdf